DutchEnglish

Lokaliseren van ‘dwaalpatiënten’

Zorgcentrum in Amsterdam werkt samen met HublogiQ bij het lokaliseren van ‘dwaalpatiënten’

TIJDIG ALARMEREN VAN ZORGPERSONEEL ALS PATIENTEN ONBEGELEID HET PAND VERLATEN

Sommige kwetsbare verwarde patiënten in dit ziekenhuis verlaten ongezien het pand. Dit is natuurlijk zeer ongewenst en kan tot gevaarlijke situaties leiden voor de patiënt en het is bovendien zeer tijdrovend voor het personeel bij een dergelijke escalatie. HublogiQ heeft een oplossing geïmplementeerd waarbij een kleine GPS tracker wordt meegegeven aan de patiënt en via het instellen van een zgn. GEO zone wordt het personeel meteen gealarmeerd als de patiënt het pand verlaat en deze eventueel kan achterhalen via de accurate gps positie.